bleskozvody, žiarové zinkovanie
a kovovýroba

ZIN s.r.o. - bleskozvody, zinkovanie, kovovýroba

Výroba Bleskozvodov

Bleskozvody ZIN chránia pred priamym úderom blesku ale tiež jeho dôsledkami ako sú prepätie elektromagnetické rušenie.

8.jpg

Žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie je vhodné ako antikorózna ochrana proti dažďu a poveternostným vplyvom.

9.jpg

Kovovýroba

Pozostáva z výroby atypických kovových dielcov (paliet, závesov, konzol) ktoré sú povrchovo upravované žiarovým zinkovaním.

10.jpg

logo
Jasne definovaná kvalita
Bleskozvodné systémy,
žiarové zinkovanie, kovovýroba